Joel Estevez out of Sitan gym in Astoria NY rockin some NYB...Joel Estevez out of Sitan gym in Astoria NY rockin some NYB gloves! #muaythai #badass #newyork #coolguyshit

November 05, 2012 by Shopify API